Оподаткування інвестиційного доходу фізичних осіб

При обранні об’єкту інвестування і прийнятті  інвестиційних рішень, інвестор бере до уваги податки, що виникають при отриманні доходу за тим чи іншим інвестиційним активом. Розглянемо основні моменти щодо оподаткування інвестиційного доходу.

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

Відповідно до норм п 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) включається, зокрема інвестиційний дохід від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінних папери формі.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податків самостійно, окремо від інших доходів та видатків.

За результатами календарного року платник податків зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний дохід або інвестиційний збиток), отриманий протягом року.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податків від продажу кожного окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, яка визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від’ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для клієнтів – учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.

СТАВКИ ПОДАТКУ

Ставка податку становить 18% бази оподаткування (додатково стягується військовий збір в розмірі 1,5%) щодо пасивних доходів (проценти, роялті, тощо) та дивідендів, нарахованих за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку.

Ставка податку становить 9% бази оподаткування (додатково стягується військовий збір в розмірі 1,5%) щодо дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування (ІСІ) та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.

Ставка податку становить 5% бази оподаткування (додатково стягується військовий збір в розмірі 1,5%) щодо дивідендів по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Ставка податку  становить 0% бази оподаткування щодо доходів за ОВДП. Відповідно до ст. 165 Податкового кодексу відсотковий дохід та інвестиційний прибуток, отримані від інвестування в ОВДП не включається до оподаткованого доходу. З купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП не стягується військовий збір в розмірі 1,5%.

СТРОКИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

Зазвичай, інвестиційна фірма (брокер), з яким укладено договір на обслуговування, нагадає своєму клієнту про необхідність подати декларацію за попередній рік. Але відповідальним все ж таки є платник податку, тому нагадаємо строки щодо декларування доходів та сплати податків.

Платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу річну податкову декларацію у строк до 01 травня року, що настає за звітним.

Сплатити податок на доходи фізичних осіб необхідно до 01 серпня року, наступного за звітним.

За умови якщо в платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, строк подання декларації може бути подовжений до 31 грудня року, наступного за звітним за заявою платника до контролюючого органу про перенесення строку подання декларації.

За будь-якими питаннями звертайтеся за номером (044) 2070298 

Застереження для інвестора.

Інформація, представлена ​​на сайті, не є офертою, пропозицією чи керівництвом до дії і не несе в собі прагнення спонукати Вас до тієї чи іншої угоди чи операції з цінними паперами та фінансовими інструментами

 

admin